Kết luậnCuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong nước và thế giới tiếp tục kéo dài đến năm 2014, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam.


Tuy nhiên, những cơ hội và tiềm năng mới không thiếu nếu doanh nghiệp biết tận dụng thời gian để củng cố, rà soát lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để xây dựng một chiến lược trung và dài hạn phù hợp. Với chiến lược kinh doanh đúng đắn cộng với những chính sách ưu đãi của Chính Phủ trong năm nay, HĐQT và Ban điều hành Công ty Kaiso cam kết sẽ thực hiện những giải pháp tối ưu, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, sử dụng nguồn vốn của cổ đông một cách hiệu quả nhất.

Đăng bởi admin Kaiso


Những bài viết liên quan
Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

Nov 11,2016 806 views

Xưởng gỗ Kaiso

Xưởng gỗ Kaiso

Oct 10,2016 806 views

Vì sao chọn chúng tôi

Vì sao chọn chúng tôi

Nov 11,2015 806 views

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Nov 11,2015 806 views